Miljö

Göteborgs Golvläggarecentral arbetar aktivt för miljön. Genom vår miljöpolicy ställer vi krav på oss själva och vår omgivning att arbeta med miljön i fokus.

Miljöpolicy

Genom ständiga förbättringar av vår verksamhet skall vi minimera och förebygga negativ miljöpåverkan från de produkter och tjänster som vi köper, tillverkar och säljer. Vi skall följa och helst överträffa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav som ställs på oss.

Därmed skall vi:

  • Göra miljöarbetet till en integrerad del av företagets strategi
  • Informera, utbilda och engagera våra medarbetare i miljöfrågor
  • Ställa krav på och prioritera de leverantörer som verkar för att råvaror, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljöanpassat sätt

sright

Öppettider:

Mån-Tors: 07:30-16:30
Fre: 07:30-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00

KONTAKT

AB Göteborgs Golvläggarecentral
Stenkolsgatan 9
417 07 Göteborg

Tel: 031-50 01 80
Fax: 031-744 38 08
E-post: info@golvlaggarecentralen.se